Alys

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Alys Mai yn 4 oed! Cariad mawr, Mami, Dadi, dy frawd mawr Dewi a dy chwaer fach Ffion. Caru ti a joia dy ddiwrnod!