Alys

8

Pen-blwydd Hapus i ti Alys oddi wrth Dad, Mam, Jac a’r teulu i gyd. xx