Alys

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Alys. Cariad mawr gan Mam, Dad, dy frawd bach Osian a'r teulu i gyd. xxx