Alys

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Alys yn 1 oed. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, ei brawd mawr William a'i chwaer fawr Elsi.