Alys

3

Pen-blwydd Hapus i Alys yn dair oed! Cariad mawr Mami, Dadi, ei brawd mawr Dewi a'i chwaer fach Ffion!