Alys

7

Pen-blwydd Hapus i ti Alys. Cariad mawr oddi wrth dy chwaer fawr Anna, Mam, Dad a'r teulu i gyd.