Alys

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Alys, ein merch fach annwyl sy'n 6 oed! Llawer iawn o gariad oddi wrth Mami, Dadi a'r teulu i gyd. xxxxx