Alys

3

Pen-blwydd Hapus yn dair oed i Alys. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer Elen, Nain, Taid, Mamgu a Dadcu.