Alys

4

Pen-blwydd Hapus i ti Alys yn bedair oed!! Llawer o gariad a swsus gan Dad, Mam, dy chwaer fawr Gwen, dy chwaer fach Nansi a’r teulu i gyd!