Alaw Swyn

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 2 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a Celyn Mair. xxx