Alaw Swyn

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 1 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam a Dad. xxx