Alaw

4

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Alaw yn bedair oed! Cant a mil o swsus gan Mam, Dad, dy frawd bach Cynan a’r teulu i gyd.