Alaw

4

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Alaw gan Mam, Dad, dy frawd bach Eban, Cadi'r ci a chariad mawr gan y teulu i gyd.