Alaw

1

Pen-blwydd Hapus i ti Alaw yn un oed. Cariad mawr i ti ar dy ddiwrnod arbennig oddi wrth Dad, Mam a dy chwaer fawr Beca. xxx