Alaw

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Alaw Fflur yn dathlu dy ben-blwydd yn 3 oed! Caru ti i'r lleuad ac yn ôl oddi wrth Dadi, Mami, dy frawd mawr Osian a Macsen y gath.