Alaw

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Alaw yn 1 oed. Llawer o gariad oddi wrth dy chwaer fawr Efa Aneira, Mam, Dad a’r teulu i gyd. xxxx