Gŵyl Halibalŵ Llundain

Dewch i ganu a dawnsio gyda Elin a Cati yng Nghanolfan Cymru Llundain ar ddydd Sul Tachwedd 5.

Sioeau am 11:00, 12:15 a 13:30 – dewch yn llu!

Manylion y lleoliad ar https://londonwelsh.org/