Mae Helo Shwmae yn ôl!

Bob dydd Gwener, am 2 o’r gloch, bydd Huw ac Elin yn FYW ar wefan Cyw, YouTube a Facebook Live ac fe allwch chi wylio’n FYW O’CH DOSBARTH!

Gadewch i ni wybod be ‘da chi wedi bod yn ei wneud yn yr ysgol, pwy sy’n dathlu pen-blwydd, pa ganeuon ‘da chi’n hoffi, pwy sy’n haeddu seren yn wythnos ac ymunwch yn yr heriau y bydd Huw ac Elin yn eu gosod!
Gwyliwch fan hyn bob dydd Gwener!

 

Dewch i wneud Her Helo Shwmae! Allwch chi ddweud y cwlwm tafod yma: “Mae Menna ar y mynydd yn mynnu mefus melys” neu beth am “Oer yw’r eira ar Eryri, meddai Siôn Corn!” Rhowch dro arni ac ebostiwch eich fideo i cyw@s4c.cymru, neu anfonwch trwy’r ffurflen ar waelod y dudalen am gyfle i fod ar y rhaglen!

Gwir neu Gwirion

I chwarae Gwir neu Gwirion efo Huw ac Elin, ac ymuno yn hwyl Helo Shwmae ar ddyddiau Gwener, beth am argraffu un arwydd Gwir ac un arwydd Gwirion i’r dosbarth ac fe gewch chi benderfynu os ydi’r ffeithiau yn wir neu yn wirion drwy chwifio’r arwydd cywir! Mwynhewch a phob lwc!

Ry’n ni eisiau gweld chi neu’ch dosbarth yn arwyddo cytgan Helo Shwmae!

Ebostiwch glipiau ohonoch chi neu’ch dosbarth yn arwyddo i cyw@s4c.cymru neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma a falle fyddwch chi ar Helo Shwmae!

;