Helo Shwmae!

Ymunwch â Huw, Elin, Griff a Cati am Helo Swmae – gallwch wylio’r pennodau i gyd yma!

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwir neu Gwirion

I chwarae Gwir neu Gwirion efo Huw ac Elin, ac ymuno yn hwyl Helo Shwmae ar ddyddiau Gwener, beth am argraffu un arwydd Gwir ac un arwydd Gwirion i’r dosbarth ac fe gewch chi benderfynu os ydi’r ffeithiau yn wir neu yn wirion drwy chwifio’r arwydd cywir! Mwynhewch a phob lwc!

Ry’n ni eisiau gweld chi neu’ch dosbarth yn arwyddo cytgan Helo Shwmae!

Ebostiwch glipiau ohonoch chi neu’ch dosbarth yn arwyddo i cyw@s4c.cymru neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma a falle fyddwch chi ar Helo Shwmae!

;