Dyma’r bennod diweddara o Helo Shwmae gyda dwy o sêr Byd Tad-cu – Gweni a Meg! Cyfle i’w gweld nhw’n son am Byd Tad-cu, yn chwarae gem efo Huw ac Elin ac yn ateb eich cwestiynau chi. Hefyd, bydd Melangell yn dweud beth mae hi’n feddwl o lyfr Manon Steffan Ros, Y Soddgarŵ, yng Nghlwb Darllen Cyw, llwyth o’ch lluniau yn ôl i’r ysgol a digon o ganu a chwerthin! 

Bydd y bennod nesa o Helo Shwmae Hydref 15fed, felly os hoffech chi gymryd rhan,  rhannu eich newyddion neu ddangos be mae eich ysgol chi wedi bod yn ei wneud, ebostwich cyw@s4c.cymru.

 

 

 

Gwir neu Gwirion

I chwarae Gwir neu Gwirion efo Huw ac Elin, ac ymuno yn hwyl Helo Shwmae ar ddyddiau Gwener, beth am argraffu un arwydd Gwir ac un arwydd Gwirion i’r dosbarth ac fe gewch chi benderfynu os ydi’r ffeithiau yn wir neu yn wirion drwy chwifio’r arwydd cywir! Mwynhewch a phob lwc!

Ry’n ni eisiau gweld chi neu’ch dosbarth yn arwyddo cytgan Helo Shwmae!

Ebostiwch glipiau ohonoch chi neu’ch dosbarth yn arwyddo i cyw@s4c.cymru neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma a falle fyddwch chi ar Helo Shwmae!

;