Mae Helo Shwmae yn ôl!

Mae Helo Shwmae yn ôl, a phob wythnos, mi fydd ‘na Her Yr Wythnos!

Rhowch gynnig ar Her yr Wythnos wythnos yma, yna anfonwch eich cynnigion i cyw@s4c.cymru neu drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu yma ar waelod y dudalen, ac efallai fyddwch chi ar Helo Shwmae! Pob lwc!

Cofiwch ddod yn ôl pob wythnos i weld beth fydd yr her! Pob lwc!

 

Her bisged – anfonwch eich fideos erbyn Mawrth yr 8fed 

Her cwlwm tafod – anfonwch eich fideos erbyn 24ain o Chwefror

 

 

Gwir neu Gwirion

I chwarae Gwir neu Gwirion efo Huw ac Elin, ac ymuno yn hwyl Helo Shwmae ar ddyddiau Gwener, beth am argraffu un arwydd Gwir ac un arwydd Gwirion i’r dosbarth ac fe gewch chi benderfynu os ydi’r ffeithiau yn wir neu yn wirion drwy chwifio’r arwydd cywir! Mwynhewch a phob lwc!

Ry’n ni eisiau gweld chi neu’ch dosbarth yn arwyddo cytgan Helo Shwmae!

Ebostiwch glipiau ohonoch chi neu’ch dosbarth yn arwyddo i cyw@s4c.cymru neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma a falle fyddwch chi ar Helo Shwmae!

;