William

4

Pen-blwydd Hapus Wil. Gobeithio y gwnei di fwynhau dy barti. Cariad mawr gan Mam, Dad a Huw.