Twm-Jacob

3

Pen-blwydd Hapus Twm-Jacob yn dair oed gan Mam, ei chwaer fawr Alys-Myfanwy a'r teulu i gyd. Llond trol o swsus.