Steffan

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Steffan yn 7 oed! Joia dy barti oddi wrth Mam, Dad a dy frawd mawr Osian. xx