Rhodri ac Elain

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Rhodri Neirin ac Elain Gwenlli yn dair oed! Cariad mawr gan Mam, Dad a’r teulu i gyd. xxxx