Nansi

2

Pen-blwydd Hapus iawn i Nansi Alys yn ddwy oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy gefndryd a chyfnitherod.