Morgan

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Morgan! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a’r teulu i gyd. xx