Mali Wyn

1

Pen-blwydd Hapus i ti Mali Wyn yn 1 oed! Caru ti oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fawr Betsan a'r teulu cyfan. xxx