Llew

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn 3 oed Llew. Llawer iawn o gariad oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Celt a’r teulu oll. x x x x