Joseff

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti, Joseff! Cariad mawr oddi wrth Dada, Mami, dy frawd mawr Llewelyn a’r teulu yng Nghymru a Phatagonia. xx