Irfon Hedd

1

Pen-blwydd Hapus cyntaf i ti Irfon Hedd. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Llewela, Iorwerth a'r teulu i gyd. xx