Heti

3

Pen-blwydd Hapus i ti Heti Lilian yn dathlu dy ben-blwydd yn dair. Cariad mawr oddi wrth Betsi Ann, Dad a Mam. xxx