Heti

6

Pen-blwydd hapus iawn i ti Heti Wyn yn 6 oed. Mwynha dy ddiwrnod. Sws mawr i ti oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer fawr Cati Wyn a’r holl deulu. XxX