Hedd

3

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Hedd yn 3 oed. Joia’r dathlu gyda llawer o gariad a lot o gwtshys oddi wrth Dad, Mam, Cadi Wyn, Ilan Siôn a’r teulu i gyd. xxxx