Gwilym a Deio

4

Pen-blwydd Hapus i Gwilym yn bedair oed ac i’w frawd bach Deio yn 2 oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Dwyfor, Pws a Tedi Gwyrdd!