Gwil

5

Pen-blwydd Hapus i ti Gwil Serw yn bump oed! Ti werth y byd i gyd i ni. Gobeithio y cei di lot o hwyl yn dy barti efo dy ffrindiau. Cariad mawr, Mam, Dad, a dy frawd mawr Caio. xx