Gwil

3

Pen-blwydd Hapus Mawr i ti Gwil yn 3 oed! Ti werth y byd ac mi rwyt ti'n gwneud i ni wenu pob dydd. Cariad Mawr, Mami, Dadi a dy ffrind gorau a brawd mawr Griff. xx