Gwenno

7

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenno Fflur yn 7 oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Gruffydd a'r teulu i gyd.