Gwenllian

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenllian. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a dy chwaer fach Eluned. xx