Gwenlli

1

Cariad Mawr i ti Gwenlli ar dy ben-blwydd cyntaf gan Mam, Dad a dy chwaer fawr Elsi.