Guto

3

Pen-blwydd Hapus i ti Guto oddi wrth Mam, Dad, Cai, Mali’r ci, Nain a Taid Llansannan, Nain Waunfawr a’r teulu i gyd.