Gruffydd

4

Pen-blwydd Hapus i ti Gruffydd yn 4 oed! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fawr Gwenno a'r teulu i gyd.