Gruffydd

5

Pen-blwydd Hapus i ti yn 5 oed. Rwyt ti werth y byd i gyd! Cariad anferthol oddi wrth Mami, Dadi, Osian a Celt y ci. xxxx