Greta

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Greta Alaw yn bedair oed. Cariad mawr gan Mam, Dad, dy frawd bach Nedw a'r teulu i gyd. x