Georgia

3

Pen-blwydd Hapus Mawr Georgia. Gobeithio y gwnei di fwynhau dathlu dy ben-blwydd yn tŷ Nain a Taid, Gellilydan. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Nain a Taid, Anti lona, Yncl Mickey ac Ifan.