Eris

4

Pen-blwydd Hapus arbennig iawn i ti Eris Dlws yn bedair oed! Gobeithio y cei di ddiwrnod gwerth chweil yn dathlu! Cariad mawr iawn a llond berfa binc o swsus oddi wrth Dad, Mam, dy chwaer Eldra a dy frawd bach Llew. xxx