Eldra

3

Pen-blwydd Hapus enfawr i ti Eldra Hedd yn 3 oed. Mwynha’r dathlu. Cariad mawr a lot o swsus gan Mam, Dad, dy frawd mawr Nedw a’r teulu i gyd.