Ela Rhys

3

Pen-blwydd Hapus iawn. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a’r teulu i gyd.