Dyfan

2

Pen-blwydd Hapus iawn Dyfz gan Mam a Dad.