Dafydd

4

Pen-blwydd Hapus i ti Dafydd yn 4 oed. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Fflur a'r teulu oll. xxx