Cynan

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Cynan yn 5 oed. Llawer o gariad gan Mam, Dad a dy chwaer fawr Elain. xx