Casi

5

Pen-blwydd Hapus Casi Nel yn 5 oed a joia dy barti. Cariad Mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fach Magi Lois, Nain a Taid Groeslon, Nain a Taid Llandwrog, dy gyfneitherod Sally a Mabli a dy holl Antis ac Yncls.