Cadi

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Cadi Rhys yn dair oed oddi wrth Dad, Mam a dy chwaer fawr Efa. xxx